Mars – astrologiczne znaczenie planety

Po zakończeniu rytuału, jako dowód wysyłam fotografię z obrzędu. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że rytuał został wykonany zgodnie z Twoją intencją.
Masz pytania? Napisz do mnie maila: samael@magicznerytualy.pl

Mars, znany również jako „Czerwona Planeta”, jest czwartą planetą od słońca w naszym układzie słonecznym. W astrologii Mars jest uważany za planetę energii, napędu i prawidłowych osądów . Jest związany z ognistymi cechami pasji, ambicji i determinacji, i jest często postrzegany jako reprezentujący asertywne i agresywne aspekty charakteru osoby.

W urodzeniowym wykresie, Mars reprezentuje zdolność jednostki do działania i sposoby, w jakie zaznacza się ona w świecie. Jego pozycja na wykresie może wskazywać, gdzie dana osoba będzie koncentrować swoją energię i wywierać swoją wolę. Mars w konkretnym znaku i domu może również oferować wgląd w motywacje osoby, jej pragnienia, podejście do związków i konfliktów.

Mars jest również związany z energią fizyczną, seksualnością i asertywnym zachowaniem. Na wykresie urodzeniowym, Mars może ujawnić seksualną i fizyczną energię osoby, jak również jej zdolność do realizowania swoich pragnień i osiągania celów. Mars w aspekcie do innych planet, szczególnie Słońca lub Księżyca, może wskazywać na poziom asertywności w związkach i interakcjach osobistych.
Dodatkowo Mars jest związany z archetypem wojownika, symbolizując odwagę, męstwo i zdolność do obrony własnej osoby. Kiedy Mars jest dobrze aspektowany na wykresie, może wskazywać na silne poczucie własnej wartości, asertywność oraz zdolność do pokonywania przeszkód i osiągania sukcesów. Z drugiej strony, jeśli Mars jest słabo aspektowany, może wskazywać na agresywne lub impulsywne zachowanie, tendencję do działania bez rozważania konsekwencji i brak samokontroli.

Ludzie z silnym umiejscowieniem Marsa mogą mieć wojowniczą naturę i pragnienie wygranej, ale mogą być również impulsywni i pozbawieni samokontroli. Kiedy Mars jest zakwestionowany na wykresie, może to wskazywać na tendencję do działania impulsywnego lub walkę o skuteczne zaznaczenie swojej obecności w świecie.

W tradycyjnej astrologii Mars jest również związany z konkretnymi zawodami, w tym wojskowymi i egzekwowaniem prawa, a także sportem i aktywnością fizyczną. Jest również związany z procedurami chirurgicznymi i ranami fizycznymi, a także może wskazywać na zdolność osoby do odzyskania zdrowia po urazie lub chorobie.

Jeśli chodzi o związki, Mars reprezentuje asertywność i fizyczne aspekty partnerstwa. Jego umiejscowienie na wykresie urodzeniowym może wskazywać na indywidualne podejście do związków, jak również na pragnienia i potrzeby seksualne. Mars w aspekcie do Wenus, planety miłości i związków, może wskazywać na poziom pasji i energii fizycznej w partnerstwie, podczas gdy Mars w aspekcie do Saturna, planety odpowiedzialności i dyscypliny, może wskazywać na poziom kontroli i granic w związku.

Podsumowując, zrozumienie Marsa może zapewnić cenny wgląd w cechy danej osoby oraz sposób, w jaki porusza się ona po świecie i realizuje swoje pragnienia.